PROFESIONÁLNÍ KOREKTURA

Nabízíme možnost zhotovení profesionální korektury Vašich textů - diplomové práce, články, rukopisy apod. Cena za normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer) je od 70 Kč, a odvíjí se od rozsahu a složitosti zakázky. Na každou zakázku připravíme individuální kalkulaci, kterou dostanete k posouzení. Zdarma Vám také  vyhotovíme dle zadání 1 stranu korektury k nahlédnutí.

Jaký rozsah korektury si můžete zvolit?

1.  ZÁKLADNÍ - oprava pravopisu a gramatiky

2. PROFI - oprava pravopisu, gramatiky a typografie (grafická úprava textu - nejde o tiskovou grafiku)

3. KOMPLETNÍ - oprava pravopisu, gramatiky, typografie a stylilstika


Termíny dodání jsou smluvní. V případě první zakázky je potřeba uhradit předem zálohu ve výši 30% z celkové ceny. 

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.