Nabídka redakčních prací

Nabízíme možnost redakčních úprav, lektorace rukopisů a profesionální korektury Vašich textů - diplomové práce, články, rukopisy apod. Cena za normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer) je od 80 Kč, a odvíjí se od rozsahu a složitosti zakázky. Je možné poskytnout množstevní slevu.

Na každou zakázku zdarma připravíme individuální kalkulaci, kterou dostanete k posouzení. Bezúplatně Vám v případě zájmu vyhotovíme dle zadání cca 1 stranu korektury / redakčních úprav k nahlédnutí.

Kontaktujte nás na e-mailu: redakce@nakladatelstvi-maha.cz

Termíny dodání jsou smluvní. U první zakázky je nutné předem složit na účet zálohu ve výši 30% celkové ceny.

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

#footer > div.container.footer-rows